OM OSS
Smart Opinion sammanför personer som är villiga att delta då och då med betalda undersökningar som omfattar en rad olika ämnesområden: nya produkter eller tjänster, webbplatser, tv-program, tidskrifter, annonser... Varje medlem av Smart Opinion är fri att besluta huruvida de tar del i undersökningarna eller inte som skickas till dem och är inte på något sätt skyldig att delta i regelbundna intervaller.
Varför ska jag bli medlem i Smart Opinion?


Du är unik - och det är din åsikt också! Att bli en del av vår panel är en möjlighet för dig att ge oss din åsikt om ett ämne som kanske intresserar dig, och för att få din röst hörd angående aktualitetsfrågor eller också att ha ett finger med i skapandet av framtidens produkter.

Vi belönar dig varje gång! Ditt bidrag belönas på så sätt att du får kontant ersättning för varje avslutad undersökning. Mängden pengar kommer att variera i enlighet med längden av frågeformuläret. Du hanterar ditt eget konto på nätet.

Vi respekterar din integritet! Vi upprätthåller total sekretess vid alla tillfällen. Alla svar på våra betalda undersökningar kommer att behandlas i en statistisk sätt och dina personuppgifter kommer aldrig att avslöjas till en tredje part. Du är helt fri att besluta om du deltar i en viss undersökning.