INTEGRITETSPOLICY
1. Smart yttrande skapar medlemskapsfil för paneldeltagare
Smart Opinion skapar en fil som samlar information om alla medlemmar. Denna datainsamling gör det möjligt för Smart Opinion att hantera medlemskonton och att använda denna information i syfte att ta fram statistik. Smart Opinion förbinder sig att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla data som anses vara privat och konfidentiell.
2. Personligt dataskydd och modifieringar
Som specialister internetbaserad marknadsundersökningar är vi särskilt vaksamma när det gäller behovet att respektera privatlivet, liksom skydd av alla sifferuppgifter som vi tillhandahålls. Som ESOMAR-medlem följer vi de regler och principer i den internationella koden CCI/ESOMAR för utövande av cocial och marknadsundersökningar, liksom hela den nationellt gällande lagstiftningen. Varje medlem har rätt att lägga in veto, tillgång och korrigera uppgifter som rör dem. Därför kan panelisten använda sitt medlemskap sida för att rätta, komplettera, förtydliga, uppdatera eller radera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga eller inaktuella eller det som är förbjudet att samla in, använda, kommunicera eller spara. Varje medlem kan utöva denna rätt genom att följa det förfarande som beskrivs i avsnittet "Vanliga frågor". När kontot har stängts kommer medlemmens personuppgifter att arkiveras (med samma grad av sekretess) i 2 år, i referenssyfte.
3. Cookies
En eller flera "cookies" kommer att placeras på hårddisken på medlemmens dator för att underlätta hanteringen av Smart Opinion och för statistiska ändamål (sidorna som konsulterats, datum och tid de tillfrågades etc.). Medlemmen godkänner att "cookies" kommer att sättas på plats och deras användning av Smart Opinion. Medlemmen ges möjlighet att vägra installationen av "cookies" genom att ändra webbläsarinställningar på Internet Explorer och Netscape Navigator.