MEDLEMSKAPSVILLKOR
1. Mål
Smart Opinion producerar marknadsundersökningar på nätet för sina partners och kunder genom att skicka frågeformulär till kundkontakter och paneldeltagare som frivilligt har registrerats på Smart Opinions webbplats.
Detta dokument anger de allmänna villkoren för användning av Smart Opinions Medlemmar, dvs. kontoinnehavare på webbplatsen http://www.smartopinion.com.
2. Status
Smart Opinions Medlemmar kan bara vara individer och inte juridiska personer. Alla företag är uttryckligen förbjudena att bli medlemmar, och även föreningar.
Panelen är öppen för dem som är:
- över 15 år
- med en e-postadress
- bor i de tillgängliga länderna
- talar engelska
- har accepterat villkoren.
3. Medlemskap/Kntohavaren
En individ blir en panelist när han/hon har:
- korrekt fyllt i registreringsformuläret för Smart Opinion,
- accepterat Smart Opinions villkor,
- svarat på bekräftelseregistrerings e-postmeddelandet från Smart Opinion.
Smart Opinions administratör förbehåller sig rätten att godta eller avvisa begäran på registrering utan motivering.
4. Anvädarnamnoch Lösenord
Smart Opinions medlemmar identifieras med ett användarnamn och lösenord, vilket har bekräftats av Smart Opinion. Lösenordet som tillåter medlemmarna att logga in och för att ansluta till olika tjänster är privat och konfidentiellt. Medlemmen är ensam ansvarig för användningen av hans/hennes lösenord. Att byta ut användarnamn och lösenord mellan medlemmar är strängt förbjudet.
5. Panelistens skyldigheter
Som en generell regel förbinder sig panelisten att aktivt delta i undersökningar som han eller hon får på en regelbunden basis. Panelisten har ingen som helst skyldighet att delta.
- Medlemmen kommer att svara sanningsenligt och spontant till de frågor som ställs till honom/henne, vilket återspeglar deras personlighet, smaker och intressen.
- Han/hon förbinder sig att hemlighålla den typ av produkter och koncept som nämns i undersökningarna.
- Panelisten förbinder sig att uppdatera hans/hennes personuppgifter.
- Medlemmen får inte lämna över några eller någon av dessa rättigheter och skyldigheter till en tredje part. Varje medlem får bara registrera en gång. Hans/hennes kontrakt är personligt och nominativt och varje medlem har endast ett enda användarnamn.
- Panelsiten kommer att kontaktas via e-post. Dock kan de som uttryckligen har accepterat att göra det (på anmälningsblanketten) kontaktas per telefon eller e-post för att delta i telefonundersökningar, fokusgrupper, produkttester...
6. Underlåtenhet att respektera reglarna
Då en medlem har underlåtit att respektera hans/hennes skyldigheter och etiska regler, förbehåller sig Smart Opinion rätten att återkalla tillgången till hans/hennes konto omedelbart och utan att behöva säga till. Deras kontant ersättningdkonto kommer att annulleras utan dröjsmål.
Smart Opinion har infört IT, verktyg som kan:
- upptäcka inkonsekventa svar
- kontrollera mängden tid det tar för paneldeltagare för att svara på enkäten
- upptäcka paneldeltagare som har skapat flera konton
- upptäcka svar som bryter mot moraliska standarder
7. Kontraktslängd
Kontraktet träder i kraft från den tidpunkt medlemmen accepterar villkoren, förutsatt att Smart Opinion bekräftar att kontot har öppnats. Detta kontrakt gäller för obestämd tid. Vardera parter får säga upp avtalet utan varsel och utan motivering.
8. Paneldeltagarens monetära kompensation
När internetanvändaren har registrerats att bli en panelitst kommer han/hon att erhålla kontant ersättning efter att ha svarat på de frågeformulär som skickats till deras e-postadress. Den kontanta ersättningen behandlas via internet betalningswebbplatsen PayPal www.paypal.com
9. Tillgång till tjänsten
Smart Opinion syftar till att säkerställa tillgång till webbplatsen smartopinion.com 7 dagar i veckan och 24 timmar om dygnet, men har ingen skyldighet att göra det. Smart Opinion kan avbryta tillgång till tjänsten för underhåll och uppdatering, eller för någon annan teknisk orsak. Smart Opinion är inte ansvarig för dessa tillfälliga avbrott eller några konsekvenser de kan få för medlems eller någon tredje part. Smart Opinion erbjuder inte någon personlig hjälp eller kundservicenummer. Medlemmen bör konsultera avsnittet "Återkommande Frågor". Smart Opinion kan säga upp eller modifiera arten av sina tjänster när som helst och utan förvarning. Med tanke på att de tjänster som tillhandahålls på smartopinion.com är gratis, kan Smart Opinion inte hållas ansvariga för eventuella skador som drabbar någon medlem eller tredje part.
10. Internettillgång och säkerhet
Medlemmen förklarar och garanterar att han/hon är fullt medveten om arten och begränsningarna av Internet, särskilt det faktum att tekniken används för att överföra data via Internet är aldrig är 100% tillförlitlig eller säker. Därför medan vi använder alla lämpliga metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.
11. Marknadsföring och Reklam
För presentationer, kampanjer och marknadsföringssyfte, kan Smart Opinion citera viss information, som en medlem uttryckligen har godkänt som är tillgänglig för användning. Genom att acceptera dessa villkor ger medlemmen Smart Opinion tillåtelse att göra detta.
12. Övrigt
På grund av den tekniska utvecklingen av denna tjäns är de berörda parterna överens om att Smart Opinion förbehåller sig rätten att ändra sina tjänster och/eller dess villkor. Smart Opinion förbinder sig att informera alla medlemmar av dessa ändringar genom att specificera dem på hemsidan smartopinion.com där medlemmarna har möjlighet att konsultera dem.
Vid tvist och där en uppgörelse i godo inte kan nås, kommer alla tvister lämnas till behöriga domstolar.